banner trai1
Banner phai
8%
Đông trùng hạ thảo viên tể
1,650,000đ 1,800,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ sang trọng

3 năm

Hàn Quốc

30 viên( dạng tể)

Đông trùng hạ thảo viên tể

1,650,000đ 1,800,000đ
Viên đông trùng hạ thảo 100%
1,100,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

3 năm

Hàn Quốc

VIÊN HỒNG SÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 30 VIÊN
16,500,000đ 1,650,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ sang trọng

3 năm

Hàn Quốc

Hộp 30 viên tễ