banner trai1
Banner phai
Trà nhân sâm 50 gói
160,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ

3 năm

hà Quốc

50 gói x 3gam

Trà Sâm Linh Chi
320,000đ 400,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ

3 năm

hàn Quốc

100 gói x 3 gam

Trà Sâm Linh Chi

320,000đ 400,000đ
Trà nhân sâm
320,000đ 400,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

3 năm

Hàn Quốc

Trà nhân sâm

320,000đ 400,000đ
Trà hồng sâm 100 gói
320,000đ 400,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp giấy

3 năm

hàn Quốc

100 gói x 3g

Trà hồng sâm 100 gói

320,000đ 400,000đ