banner trai1
Banner phai
13%
Hồng sâm lát khô
1,300,000đ 1,500,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp giấy bên trong 10 hộp nhỏ

3 năm

Hàn Quốc

20gam x 10 hộp

Hồng sâm lát khô

1,300,000đ 1,500,000đ
Sâm củ khô 150 gam
1,800,000đ 2,000,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

3 năm

Hàn Quốc

150 gam

Sâm củ khô 150 gam

1,800,000đ 2,000,000đ
Sâm củ khô 75gam
1,100,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

3 năm

Hàn Quốc - Bio Science

75 gam

Sâm củ khô 75gam

1,100,000đ
17%
Sâm củ khô 37,5gr
700,000đ 800,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

3 năm

Hàn Quốc - Deadong

37,5gam

Sâm củ khô 37,5gr

700,000đ 800,000đ
6%
Hồng sâm khô 300g
3,000,000đ 3,200,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiếc

3 năm

Hàn Quốc

300gr

Hồng sâm khô 300g

3,000,000đ 3,200,000đ
Hồng sâm khô 300g PUGGI
3,600,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hàn Quốc