banner trai1
Banner phai
Trà Hồng Sâm
320,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ

2019

hàn Quốc

100 gói x 3 gam

TRÀ SÂM LINH CHI 100 GÓI
Liên hệ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ

2019

Hàn Quốc

Hộp gỗ 100 gói x 3g/gói

Trà nhân sâm
320,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

2018

Hàn Quốc

Trà hồng sâm 100 gói
320,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp giấy

2018

hàn Quốc

100 gói x 3g

Trà Hồng sâm
160,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp gỗ

2017

hà Quốc

50 gói x 3gam