banner trai1
Banner phai
Hồng sâm khô 300g PUGGI
3,600,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hàn Quốc

6%
Hồng sâm khô 300g
3,000,000đ 3,200,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiếc

2028

Hàn Quốc

300gr

17%
Sâm củ khô 37,5gr
700,000đ 800,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2028

Hàn Quốc - Deadong

37,5gam

Sâm củ khô 75gam
1,100,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2024

Hàn Quốc - Bio Science

75 gam

Sâm củ khô 150 gam
1,800,000đ 2,000,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2028

Hàn Quốc

150 gam

13%
Hồng sâm lát khô
1,300,000đ 1,500,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp giấy bên trong 10 hộp nhỏ

2023

Hàn Quốc

20gam x 10 hộp