banner trai1
Banner phai
3%
Hồng sâm lát khô
1,450,000đ 1,500,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp giấy bên trong 10 hộp nhỏ

2019

Hàn Quốc

20gam x 10 hộp

Sâm củ khô 150 gam
1,600,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2026

Hàn Quốc

150 gam

Sâm củ khô 75gam
1,100,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2024

Hàn Quốc - Bio Science

75 gam

17%
Sâm củ khô
700,000đ 850,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Hộp thiết

2017

Hàn Quốc - Bio-science Co.ltd

37,5gam