banner trai1
Banner phai
Keo hắc sâm
70,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Gói

2018

Hàn Quốc

Gói 200 gam

25%
Kẹo sâm 200 gam
60,000đ 80,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Gói

2018

han Quốc

20 gam/gói

6%
Kẹo không đường 500 gam
150,000đ 160,000đ
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm

Gói

2018

Hàn Quốc

Gói 500 gam